28.09

Корпорація УкрАВТО змінює організаційно-правову форму з Приватного Акціонерного Товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю

Основною причиною прийняття рішення про зміну організаційно-правової форми з ПАТ на ТОВ є оптимізація витрат. На сьогодні утримання Акціонерного товариства вимагає додаткових фінансових та адміністративних витрат, яких не існує для ТОВ.

Реорганізація, що відбувається шляхом перетворення компанії, носить суто формальний характер і не передбачає жодних змін у складі акціонерів, розмірі статутного капіталу, структурі управління та складі Правління і Наглядової Ради. Види діяльності компанії та список її дочірніх підприємств теж залишаються незмінними.  З практичної точки зору, не змінюється нічого, окрім перших трьох літер у назві Корпорації.

«Ми давно планували відмовитись від організаційно-правової форми АТ, в рамках якої компанія працювала з моменту свого створення в 90-х роках минулого століття. Адже ця «історична» форма давно втратила для нас свою актуальність», - пояснює Ігор Сенюта, начальник юридичного департаменту УкрАВТО.

За оцінками експертів, форма акціонерних товариств є цілком виправданою, коли компанія має понад 100 акціонерів – мажоритарних і міноритарних. Захист інтересів міноритарних акціонерів забезпечує регулятор – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, що здійснює державне регулювання ринку капіталу та нагляд за його учасниками. Наприкінці минулого сторіччя в УкрАВТО було понад 3 600 акціонерів, тож форма акціонерного товариства була логічною і чи не єдино можливою. Форма Акціонерного Товарсиства не є оптимальною для суб'єкта господарювання, кількість власників якого обмежена.

«Організаційно-правова форма Акціонерного товариства розроблялась для компаній, що активно працюють на фондовому ринку. Але на практиці фондового ринку в Україні не існує, тому й використання компаніями цієї форми з роками стає все менш раціональним і невиправдано затратним. Можна сказати, що останні декілька років держава проводить свідому політику, спрямовану на те, щоб всі «історичні» акціонерні товариства перетворювались у ТОВ – і це цілком логічно», - додає Ігор Сенюта.

ТОВ «УкрАВТО» стає повним правонаступником усіх прав і обов’язків АТ «УкрАВТО».

Компанія зберігає код ЄДРПОУ та решту ідентифікаторів, що використовуються при обліку в податкових органах. Весь обсяг необхідної звітності буде, як і раніше, передаватися державним контролюючим органам і оприлюднюватись згідно вимог чинного законодавства.

Для дочірніх компаній, що входять до великої сім’ї  УкрАВТО, процес перереєстрації буде відбуватися автоматично.